• Betűméret csökkentése
  • Alap betűméret
  • Betűméret növelése
  • default color
  • akadalymentes color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color

A projekt története

 

A Támogató Környezet és Energia Operatív Program (továbbiakban: KEOP) keretén belül Szennyvízelvezetés és tisztítás egyfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására tárgyú felhívást tett közzé, melyre  Putnok Város Önkormányzata KEOP-1.2.0/B/10-2010-0031 azonosító számon regisztrált, 2010. december 8-án befogadott pályázatot nyújtott be, amelyet a  Támogató 2011. május 18-án kelt támogató levél szerint támogatásban részesített.  A Támogató döntése alapján Putnok Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Az agglomeráció központi szennyvíztisztító telepe Putnok település 0125/2 helyrajzi számú külterületén található, a Sajó bal partján, a Miskolc-Ózd vasútvonal északi oldalán. A telep 1978-ban létesült, 1300 m3/d + 50 m3/d TFH kapacitású (7625 LEÉ). A telepen lévő 2 oxidációs árok közül az 550m3-es árkot működésképtelensége miatt üzemen kívül helyezték, ezáltal a telep eredeti 1300 m3/napos kapacitása 2009-ben 715 m3/nap + 20 m3/nap TFH fogadására módosult.

A meglévő oxidációs árkos technológia nem alkalmas a nitrogén eltávolításra, ezért lökésszerű terhelések esetén, illetve a téli hónapokban a kibocsátott szennyvíz összes nitrogén tartalma meghaladja a jogszabályban előírt határértéket. A meglévő technológia nem rendelkezik foszfor eltávolítási lehetőséggel. A jelenlegi fölösiszap elvétel iszap szikkasztóágyakra történik, melyek elavultak, működésük nem felel meg a kor követelményeinek. Nincs megfelelő tartózkodási idő, ezért az elszállított iszap szárazanyag tartalma nem felel meg az érvényben lévő rendeleteknek (30 %-os szárazanyag tartalom). A rendelkezésre álló 715 m3/d + 20 m3/d TFH kapacitású telep nem alkalmas a II. ütem (csatornahálózat bővítés) üzembe helyezését követően kialakuló óracsúcsok lekezelésére. Az óracsúcsok során, gyakori iszapelúszás tapasztalható a technológiában.

A technológiából eredő tisztítási hatásfok romlásának következtében a tisztított szennyvíz NH4-N, összes N és foszfor koncentrációja várhatóan továbbra is meg fogja haladni a 28/2004 (XII. 25.) KvVM rendeletben szereplő határértékeket, mely következtében az üzemeltetőnek bírságot kell fizetnie továbbá megnövekszik a környezetterhelési díj is, ami további költséget jelent az üzemeltető és így a lakosság számára.